کارتن و جعبه سازی
صنایع چاپ و جعبه سازی رسالت
مدیر: جبرئیل بشیری
جعبه سازی کفش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان 15 خرداد، کوچه سید ولی، پاساژ وحید، زیرزمین، پلاک: 14/1