نقره جات-زیور آلات
جاوید
مدیر: نبی اله جاوید
زیورآلات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد-جلوخان مسجد امام خمینی پلاک: 36