سراجی
فروشگاه سراجی کیا - لوازم اولیه سراجی - زیپ - نخ و نوراهای سراجی - میخ ریز - 15 خرداد - منطقه 12 - تهران
مدیریت: داود خدام
پخش لوازم اولیه سراجی (زیپ ، سرزیپ ، وتر ، نخ و نوارهای سراجی ، میخ زیر و رو و چاکدار و قفل آهن ربا)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها یا سرپولک ، کوچه بهبهانی ، پاساژ بهبهانی پلاک 2