لوازم آشپزخانه
فروشگاه عباسی
مدیریت: علی اصغر عباسی
پخش لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ -بازار چهل تن، پلاک: 6