محصولات فرهنگی و هنری
رسام
مدیر: قدیمی زاده
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
بزرگراه جوانه-خ انقلاب-خ بدر پلاک: 134