محصولات فرهنگی و هنری
پرشین
مدیر: گودرزی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
بزرگراه تندگویان-خ میثاق-خ ماهان پلاک: 245