خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی جعفرزاده
مدیر: جعفرزاده
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شهرک شریعتی ، خ ماهان ، خ دلجویی ، پلاک 50