گالری دنیای چوب - میز نهار خوری - نعمت آباد - منطقه 19 - تهران
گالری دنیای چوب - میز نهار خوری - نعمت آباد - منطقه 19 - تهران
مدیریت: عارف رحیمی
میز نهار خوری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
تهران ، نعمت آباد ، خیابان جانباز ، پلاک 52

شعبه 2 : بازار مبل یافت آباد شرقی ، روبروی بانک ملی ، گالری دنیا