خیاطی-مزون-خرج کاری
گلپوش
مدیریت: علی ستاری
مزون - پوشاک زنانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
عبدل آباد - خ احسانی کوچه 27 شرقی پلاک: 16