اغذیه -رستوران -سفره خانه
کترینگ تیرتاش
مدیریت: زهرا باقری
کترینگ (تهیه غذا)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد، خیابان ابوریحان، پلاک: 6