محصولات فرهنگی و هنری
قنبری
مدیر: قنبری
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
عبدل آباد-بلوارشکوفه-خ احد پلاک: 65