اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران سنتی - خانوادگی خان باجی
مدیریت: مصطفی کرباسی
رستوران سنتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
عبدل آباد، بلوار شکوفه، نبش خیابان مطهری، مجتمع تجاری شقایق