کفاشی(تعمیرات)
کفاشی حقیقت
مدیریت: مسلم عباسی
کفاشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
نعمت آباد، خیابان طالقانی، پلاک: 4394