اسانس و رنگ خوراکی
زمانی
مدیریت: داود زمانی
مواداولیه وافزودنیهای موادخوراکی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد-بازارنوروزخان- کوچه معظم الدوله-سرای فاطمیه پلاک: 28 طبقه 3