لوازم آشپزخانه
پیری
مدیریت: پیری
لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
*55891479
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ تیمچه حاجب الدوله دالان کتابفروشها پلاک: 301