چسب صنعتی
فروشگاه قائم (عج) - چسب - خیابان 15 خرداد
مدیریت: عزت اله ناصری
پخش انواع چسب