خیمه-چادردوزی
عشایر
مدیریت: سیدعلی سجادیان
گپه - استان فارس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار کفاشها، خ کبابی ها، سرای صمدیه پلاک: 37 طبقه اول