مسافرخانه ها
شهر ری
مدیر: علیرضا فرهادی
مسافرخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری – خ. حرم – پشت بازار پلاک: ۱۲۸