مدیر:
دکترعبدالرضا حبیبی
شماره تماس:
آدرس:
شهرری، خ فدائیان اسلام، تقاطع امام حسین(ع) با فدائیان، جنب عکاسی آبرنگ، ساختمان میلاد، پلاک: 336 طبقه دوم
دندانپزشکی دکتر عبدالرضا حبیبی
دندانپزشکی دکتر عبدالرضا حبیبی
دندانپزشکی دکتر عبدالرضا حبیبی