خیاطی-مزون-خرج کاری
منصور
مدیریت: منصور سلیمانی پور
خیاط
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، 35متری امام حسین، دیلمان جنوبی پلاک: 43