اغذیه -رستوران -سفره خانه
ری پخت
مدیریت: سعید صادقی
رستوران
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م فرمانداری خ ادریس سلیمانی پلاک: 69