دندانپزشکی - دندانسازی
بنی عامر
مدیریت: هوشنگ بنی عامر
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، میدان ری، خ حرم کوچه اعتمادی پلاک: 5