خانه های کارگر
شهرستان ری
مدیریت:
خانه کارگر
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بزرگراه شهید رجائی-بعداز پل شهید آوینی-بلوار شهید بهشتی-خ.قوچ حصار-پ.34و36