اغذیه -رستوران -سفره خانه
کباب ناب
مدیریت: مهدی نصرتی
کبابی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری خ قم نرسیده به م فرمانداری پلاک: 235