اغذیه -رستوران -سفره خانه
جعفرنیا
مدیریت: حسن جعفرنیا
اغذیه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م نماز خ 35 متری امام حسین خ خانلری نبش خ جهانی پلاک: 39