محصولات فرهنگی و هنری
مرکزی فرهنگی نورالزهرا (س) ری
مدیر: رضا حیدری
عرضه کننده انواع کتاب، قرآن، مفاتیح، سی دی و دی و ی دی، چاپ وقف نامه هدیه ای برای آنهایی که دوستشان داریم و لی در کنار مانیستند در ابتدای کتب ادعیه و مفاتیح
شماره تماس:
55933163
093376411311
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، بازار بزرگ ری، ط همکف، فاز 1 پلاک: 136