موسسات و انجمن های خیریه
نوباوگان گل نرگس
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری – خیابان 24 متری – خیابان شهید محمدعلی حیدری- پشت سازمان آب پلاک: 76