قابسازی
قاب سازی چارچوب - خدمات قاب و پاسپارتو - شهر ری - آینه دکوراتیو - منطقه 20
مدیریت: علی بغدادی
ارائه انواع خدمات قاب و پاسپارتو انواع آینه دکوراتیو و آینه قدی قابسازی چارچوب آماده عقد قرارداد با آموزشگاه ها و اساتید هنری میباشد و تخفیف ویژه برای هنرجویان درنظر میگیرد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری ، خیابان قم کوچه رجبی پلاک: 4 طبقه همکف
وب سایت رسمی: