خیاطی-مزون-خرج کاری
داودی
مدیریت: داودی
مزون
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م ری خ قم پلاک: 36 طبقه 4