کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی راد
مدیریت: امیر آب نیکی
تهیه و توزیع مرغوب ترین بذر-سبزیجات و صیفی جات داخلی و خارجی -انواع بذر گل و چمن - سموم خانگی و لوازم باغبانی - خدمات کشاورزی