دندانپزشکی - دندانسازی
مروارید
مدیریت: دکتر علی رضا وکیلی
کلینیک دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهر ری م فرمانداری خ ضمیری پلاک: 1 طبقه 4