کباب سنتی نگین بناب آذربایجان اسلامشهر
کباب سنتی نگین بناب آذربایجان اسلامشهر
مدیر: پرویز سلیمانزاده
نان داغ - کباب داغ - کباب بناب با گوشت تازه مخلوط گوساله و گوسفند، سفارشات مجالس و ارگانها پذیرفته میشود.
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
اسلامشهر، ابتدای کاشانی، نبش کوچه فراهانی، پلاک: 9