ریخته گری
ریخته گری خان
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارگلستان، گلشن 15 پلاک: 61