ریخته گری
حسینی
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارنارنجستان، گلبرگ 4