جمعیت هلال احمر و مراکز واکسیناسیون
11- شهرستان اسلامشهر
مدیریت:
هلال احمر