فرآورده های دریایی
مرکز پخش مرغ و گوشت کوثر
مدیر: اسداله گروسی
پخش مرغ و گوشت، نمایندگی کشتارگاه زربال طیور تهران
شماره تماس:
فکس:
56371257
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
اسلامشهر، بعد از اداره برق، میوه و تره بار اسلامشهر، واحد 24