جمعیت هلال احمر و مراکز واکسیناسیون
10- شهرستان رباط کریم
مدیریت:
هلال احمر