فروشگاه رزاقی
مدیریت: علی رزاقی
جعبه پست پلیمری50زوج و30زوج. توپی4سوراخ بست دراپ. انواع دراپ مفصل حرارتی کانکتور عدسی ترمینال IDC
تولید و توزیع هر گونه لوازم مخابراتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
اسلامشهر ، کمربندی الغدیر ، زر افشان ، کارواش صادق خواه