کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
لوازم،تجهیزات گلخانه
مدیریت: سیدحسین حسینی مفرد
طراحی وساخت انواع سازه های گلخانه ای و اتصالات و تجهیزات گلخانه