ریخته گری
ریخته گری صبا
مدیریت: بهزاد قاسمپور
ریخته گری چدن خاکستری داکتیل نایهارد آلومینیوم برنج و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
قلعه میر 16متری امین کوچه اتحاد پلاک: 7