شهريار
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
شهرستان شهريار – خيابان انقلاب- روبروي امامزاده اسماعيل (ع)