نمایندگی های مرکزی خودرو
دیار خودرو کد نمایندگی جعفرخرقانی/2116
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهریار-بلوارپلیس رضی آباد پایین-جنب بانک شباهنگ