نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1157
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده كهنز - بعد از چهارراه شاهد شهر - سمت راست - جنب آهن فروشان