نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1104
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده شهريار/ملارد - نبش ميدان جعفريه