فرآورده های گوشتی بازرگان
فرآورده های گوشتی بازرگان - پروتئینی در ناصر خسرو - فرآورده های گوشتی ناصرخسرو - مواد غذایی و پروتئینی ناصرخسرو - مواد غذایی و پروتئینی آزادی - سوسیس کالباس ناصر خسرو - آزادی
مدیریت: عباسعلی بازرگان
مواد غذایی و پروتئینی (سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع سس ، نوشابه و آب معدنی)شماره تماس:
33900055
33900655
(شعبه21:2متری جی 66001515
66001516)
(شعبه3:آزادی 66001919)
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
شعبه1: خیابان آزادی، خیابان 21متری جی، چهارراه دامپزشکی، پلاک 77
شعبه2: ناصرخسرو، بین وزارت دارایی و شمس العماره، پلاک 150
شعبه3: ابتدای آزادی ، جنب مترو استاد معین ، پلاک 536

 (شعبه1:ناصرخسرو 33900055-33900655)-(شعبه21:2متری جی 66001515-66001516)-(شعبه3:آزادی 66001919)
تصاویر