باطری(خانگی-صنعتی-اتومبیل)
جاوید
مدیریت: امید پاکروان
فروش باطری اتومبیل
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
21متری جی پلاک: 189