دندانپزشکی - دندانسازی
بازرگانی آبادیس
مدیریت: رفیعی
تهیه و توزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خ آزادی، خ جیحون، پلاک: 220