مراکز و ادارات دولتی
مدير دفتر ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي
مدیریت:
مدير دفتر ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
امام خمینی - خ. 30 تیر - جنب موزه ملی ایران