دندانپزشکی - دندانسازی
مروارید دندان طب
مدیر: حامد مصلی نژاد
مواد و تجهیزات دندان پزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان 241، پاساژ آزادی، ط اول، پلاک39