اغذیه -رستوران -سفره خانه
تهیه غذای سبحان
مدیر: امیرعباس حسین زاده
تهیه انواع غذاهای ایرانی (سرویس رایگان)
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ امام خمینی، نرسیده به یادگار امام پلاک: 1009